3 кімнатна квартира 90м²

1) Вітальня – 18,0
2) Спальня – 16,0
3) Спальня – 16,0
4) Кухня – 18,0
5) С/В – 5,0
6) С/В – 2,0
7) Коридор – 15,0

1 кімнатна квартира 45м²

1) Вітальня – 16,0
2) Кухня – 14,0
3) С/В – 5,0
4) Гардероб – 3,0
5) Коридор – 5,0

2 кімнатна квартира 62м²

1) Вітальня – 17,0
2) Спальня – 11,0
3) Кухня – 16,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 12,0

3 кімнатна квартира 95м²

1) Вітальня – 18,0
2) Спальня – 15,0
3) Спальня – 18,0
4) Кухня – 20,0
5) С/В – 4,0
6) С/В – 2,0
7) Гардероб – 2,0
8) Коридор – 16,0

2 кімнатна квартира 68м²

1) Вітальня – 17,0
2) Спальня – 19,0
3) Кухня – 15,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 11,0

1 кімнатна квартира 42м²

1) Вітальня – 16,0
2) Кухня – 14,0
3) С/В – 5,0
4) Коридор – 7,0

1 кімнатна квартира 42м²

1) Вітальня – 16,0
2) Кухня – 14,0
3) С/В – 5,0
4) Коридор – 7,0

2 кімнатна квартира 68м²

1) Вітальня – 17,0
2) Спальня – 19,0
3) Кухня – 15,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 11,0

2 кімнатна квартира 65м²

1) Вітальня – 17,0
2) Спальня – 20,0
3) Кухня – 13,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 9,0

1 кімнатна квартира 42м²

1) Вітальня – 15,0
2) Кухня – 15,0
3) С/В – 5,0
4) Коридор – 7,0

1 кімнатна квартира 42м²

1) Вітальня – 15,0
2) Кухня – 15,0
3) С/В – 5,0
4) Коридор – 7,0

2 кімнатна квартира 65м²

1) Вітальня – 17,0
2) Спальня – 20,0
3) Кухня – 13,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 9,0

2 кімнатна квартира 70м²

1) Вітальня – 20,0
2) Спальня – 15,0
3) Кухня – 14,0
4) С/В – 5,0
5) С/В – 3,0
6) Коридор – 13,0

3 кімнатна квартира 90м²

1) Спальня – 16,0
2) Спальня – 16,0
3) Вітальня – 20,0
4) Кухня – 16,0
5) С/В – 5,0
6) С/В – 2,0
7) Коридор – 15,0

3 кімнатна квартира 98м²

1) Спальня – 18,0
2) Спальня – 18,0
3) Вітальня – 20,0
4) Кухня – 20,0
5) С/В – 4,0
6) С/В – 2,0
7) Коридор – 15,0

3 кімнатна квартира 95м²

1) Спальня – 18,0
2) Спальня – 15,0
3) Вітальня – 20,0
4) Кухня – 21,0
5) С/В – 4,0
6) С/В – 2,0
7) Коридор – 15,0

2 кімнатна квартира 60м²

1) Спальня – 13,0
2) Вітальня – 15,0
3) Кухня – 16,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 10,0

2 кімнатна квартира 65м²

1) Спальня – 14,0
2) Вітальня – 17,0
3) Кухня – 17,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 11,0

2 кімнатна квартира 75м²

1) Спальня – 18,0
2) Вітальня – 24,0
3) Кухня – 13,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 14,0

2 кімнатна квартира 67м²

1) Спальня – 19,0
2) Вітальня – 18,0
3) Кухня – 13,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 11,0

1 кімнатна квартира 42м²

1) Вітальня – 15,0
2) Кухня – 15,0
3) С/В – 4,0
4) Коридор – 8,0

1 кімнатна квартира 42м²

1) Вітальня – 15,0
2) Кухня – 15,0
3) С/В – 4,0
4) Коридор – 8,0

2 кімнатна квартира 67м²

1) Спальня – 19,0
2) Вітальня – 18,0
3) Кухня – 13,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 11,0

3 кімнатна квартира 95м²

1) Вітальня – 18,0
2) Спальня – 15,0
3) Спальня – 18,0
4) Кухня – 20,0
5) С/В – 4,0
6) С/В – 2,0
7) Гардероб – 2,0
8) Коридор – 16,0

2 кімнатна квартира 62м²

1) Вітальня – 17,0
2) Спальня – 11,0
3) Кухня – 16,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 12,0

1 кімнатна квартира 45м²

1) Вітальня – 16,0
2) Кухня – 14,0
3) С/В – 5,0
4) Гардероб – 3,0
5) Коридор – 5,0

3 кімнатна квартира 90м²

1) Вітальня – 18,0
2) Спальня – 16,0
3) Спальня – 16,0
4) Кухня – 18,0
5) С/В – 5,0
6) С/В – 2,0
7) Коридор – 15,0

2 кімнатна квартира 68м²

1) Вітальня – 17,0
2) Спальня – 19,0
3) Кухня – 15,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 11,0

1 кімнатна квартира 42м²

1) Вітальня – 16,0
2) Кухня – 14,0
3) С/В – 5,0
4) Коридор – 7,0

1 кімнатна квартира 42м²

1) Вітальня – 16,0
2) Кухня – 14,0
3) С/В – 5,0
4) Коридор – 7,0

2 кімнатна квартира 68м²

1) Вітальня – 17,0
2) Спальня – 19,0
3) Кухня – 15,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 11,0

2 кімнатна квартира 65м²

1) Вітальня – 17,0
2) Спальня – 20,0
3) Кухня – 13,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 9,0

1 кімнатна квартира 42м²

1) Вітальня – 15,0
2) Кухня – 15,0
3) С/В – 5,0
4) Коридор – 7,0

1 кімнатна квартира 42м²

1) Вітальня – 15,0
2) Кухня – 15,0
3) С/В – 5,0
4) Коридор – 7,0

2 кімнатна квартира 65м²

1) Вітальня – 17,0
2) Спальня – 20,0
3) Кухня – 13,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 9,0

1 кімнатна квартира 45м²

1) Вітальня – 26,0
2) Кухня – 11,0
3) С/В – 4,0
4) Коридор – 6,0

1 кімнатна квартира 40м²

1) Вітальня – 17,0
2) Кухня – 14,0
3) С/В – 4,0
4) Коридор – 6,0

1 кімнатна квартира 38м²

1) Вітальня – 17,0
2) Кухня – 11,0
3) С/В – 4,0
4) Коридор – 6,0

1 кімнатна квартира 37м²

1) Вітальня – 15,0
2) Кухня – 11,0
3) С/В – 4,0
4) Коридор – 8,0

2 кімнатна квартира 65м²

1) Вітальня – 17,0
2) Спальня – 16,0
3) Кухня – 14,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 12,0

2 кімнатна квартира 58м²

1) Вітальня – 17,0
2) Спальня – 14,0
3) Кухня – 13,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 8,0

1 кімнатна квартира 36м²

1) Вітальня – 15,0
2) Кухня – 10,0
3) С/В – 5,0
4) Коридор – 6,0

1 кімнатна квартира 36м²

1) Вітальня – 15,0
2) Кухня – 10,0
3) С/В – 5,0
4) Коридор – 6,0

2 кімнатна квартира 58м²

1) Вітальня – 18,0
2) Спальня – 13,0
3) Кухня – 13,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 8,0

2 кімнатна квартира 58м²

1) Вітальня – 17,0
2) Спальня – 14,0
3) Кухня – 13,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 8,0

1 кімнатна квартира 36м²

1) Вітальня – 15,0
2) Кухня – 10,0
3) С/В – 5,0
4) Коридор – 6,0

1 кімнатна квартира 36м²

1) Вітальня – 15,0
2) Кухня – 10,0
3) С/В – 5,0
4) Коридор – 6,0

2 кімнатна квартира 58м²

1) Вітальня – 18,0
2) Спальня – 13,0
3) Кухня – 13,0
4) С/В – 4,0
5) С/В – 2,0
6) Коридор – 8,0

2 кімнатна квартира 64м²

1) Кухня – 23,9
2) Спальня – 17,0
3) С/В – 2,0
4) С/В – 4,0
5) Коридор – 9,5
6) Балкон – 5,1

2 кімнатна квартира 65м²

1) Студія – 28,3
2) Спальня – 14,8
3) С/В – 5,8
4) Гардероб – 4,9
5) Коридор – 4,8
6) Лоджія – 5,8

3 кімнатна квартира 74м²

1) Студія – 27,0
2) Спальня – 11,3
3) Спальня – 11,7
4) С/В – 2,0
5) С/В – 4,0
6) Коридор – 13,2
7) Лоджія – 4,4

2 кімнатна квартира 70м²

1) Кухня – 14,9
2) Вітальня – 25,9
3) Спальня – 14,7
4) С/В – 3,7
5) С/В – 5,6
6) Лоджія – 4,3

2 кімнатна квартира 64м²

1) Студія – 24,9
2) Спальня – 15,2
3) С/В – 4,2
4) С/В – 3,7
5) Коридор – 10,8
6) Лоджія – 4,8

2 кімнатна квартира 63м²

1) Студія – 25,1
2) Спальня – 15,1
3) С/В – 3,7
4) С/В – 5,7
5) Коридор – 8,4
6) Лоджія – 4,6

3 кімнатна квартира 89м²

1) Студія – 30,3
2) Спальня – 13,6
3) Спальня – 17,5
4) С/В – 2,4
5) С/В – 4,4
6) Гардероб – 2,2
7) Коридор – 14,8
8) Лоджія – 3,4

2 кімнатна квартира 45м²

1) Студія – 24,7
2) Спальня – 12,4
3) С/В – 4,7
4) Гардероб – 2,3
5) Балкон – 4,6

2 кімнатна квартира 63м²

1) Кухня – 12,2
2) Вітальня – 17,4
3) Спальня – 16,5
4) С/В – 3,4
5) Коридор – 10,6
6) С/В – 2,6
7) Балкон – 3,1

2 кімнатна квартира 59м²

1) Кухня – 12,9
2) Вітальня – 13,8
3) Спальня – 14,3
4) С/В – 3,2
5) Коридор – 9,4
6) С/В – 1,9
7) Балкон – 4,6

2 кімнатна квартира 72м²

1) Студія – 32,3
2) Спальня – 16,9
3) С/В – 4,9
4) С/В – 1,7
5) Коридор – 13,2
6) Балкон – 4,4

1 кімнатна квартира 34м²

1) Студія – 24,6
2) С/В – 4,5
3) Коридор – 4,2
4) Балкон – 3,6

3 кімнатна квартира 76м²

1) Студія – 26,5
2) Спальня – 14,3
3) Спальня – 12,4
4) С/В – 4,4
5) С/В – 2,1
6) Коридор – 14,7
7) Балкон – 3,9

2 кімнатна квартира 51м²

1) Студія – 20,3
2) Спальня – 15,0
3) С/В – 4,7
4) Гардероб – 2,9
5) Коридор – 6,7
6) Балкон – 5,6

2 кімнатна квартира 46м²

1) Студія – 19,0
2) Спальня – 12,7
3) Гардероб – 4,6
4) С/В – 4,0
5) Коридор – 4,6
6) Балкон – 3,8

2 кімнатна квартира 66м²

1) Кухня – 13,6
2) Спальня – 13,6
3) Вітальня – 15,6
4) С/В – 5,0
5) Коридор – 13,1
6) Лоджія – 3,3
7) Балкон – 4,9

2 кімнатна квартира 60м²

1) Кухня – 15,7
2) Спальня – 12,5
3) Спальня – 12,6
4) С/В – 3,3
5) Коридор – 11,6
6) С/В – 2,8
7) Балкон – 4,4

Cекція 1

Cекція 2

Cекція 3

Cекція 4

Cекція 5

Cекція 6

Cекція 9

Cекція 8

Cекція 7

Cекція 10

Cекція 11

Cекція 12

Cекція 13

Cекція 16

Oберіть секцію та будинок